Th3
21
2014

Ưu và nhược điểm của Framework CodeIgniter

CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) nguồn mở được dùng để xây dựng các ứng dụng web động tương tác với PHP. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng một ứng dụng web nhanh hơn – so với việc viết mã hỗn tạp – bằng cách cung cấp 1 bộ thư viện đầy đủ cho các tác vụ thông thường, cũng như cung cấp một mô hình tương tác đơn giản và dễ hiểu cho việc kết nối tới những bộ thư viện đó. Sau đây http://webads.vn sẽ phân tích ưu và nhược điểm của CodeIgniter để các bạn có cách nhìn đa chiều hơn về Framework này.

1. Ưu điểm

Được thiết kế theo mô hình Model-View-Controller
Mô hình MVC giúp tách thành phần  hiển thị giao diện  (presentation)  và  xử lý  (business  logic)  của  một  phần  mềm thành những thành phần độc lập, từ đó giúp cho việc thiết kế, xử lý và bảo trì mã nguồn dễ dàng, đồng  thời tăng khả năng mở rộng  của  phần  mềm. CodeIgniter  vận  dụng  mô hình này trong thiết kế, giúp tách biệt các tập tin giao diện với các tập tin xử lý dữ liệu, nâng cao khả năng quản lý và dễ bảo trì. Nhỏ gọn: Gói cài đặt  chỉ 404KB  (không  bao  gồm  phần  User  Guide).  So  với  các  PHP framework khác như CakePHP (1.3MB), Symfony (5.08MB) hay Zend Framework (5.66MB)…kích thước của CodeIgniter giúp giảm thiểu đáng kể không gian lưu trữ.

Tốc độ nhanh
CodeIgniter được đánh giá là một PHP framework  có  tốc độ nhanh  nhất hiện nay. Bằng cơ chế lưu nội dung vào bộ đệm (cache), kiểm tra bộ đệm trước khi tiến hành thực hiện yêu cầu, CodeIgniter giảm số lần truy cập và xử lý dữ liệu, từ đó tối ưu hóa tốc độ tải trang.

Miễn phí
CodeIgniter được phát hành dưới giấy phép Apache/BSD mở rộng, cho phép người dùng tự do thay đổi, phát triển và phân phối mã nguồn.  Hỗ trợ Search Engine Optimization: Cấu trúc URL của CodeIgniter rất thân thiện với các robot tìm kiếm.

Hệ thống thư viện phong phú
CodeIgniter cung cấp các thư viện phục vụ cho những tác vụ thường gặp nhất trong lập trình web, chẳng hạn như truy cập cơ sở dữ liệu, gửi email, kiểm tra dữ liệu, quản lý session, xử lý ảnh…đến những chức năng nâng cao như XML-RPC, mã hóa, bảo mật…

Bảo mật hệ thống
Cơ chế kiểm tra dữ liệu chặt chẽ, ngăn ngừa XSS và SQL Injection của CodeIgniter giúp giảm thiểu các nguy cơ bảo mật cho hệ thống.

2. Nhược điểm

Chưa hỗ trợ Object Relational Mapping
Object Relational Mapping (ORM) [25] là một kỹ thuật  lập  trình, trong đó các  bảng của cơ sở dữ liệu được  ánh  xạ thành các đối tượng trong chương trình. Kỹ thuật  này  giúp  cho  việc  thực  hiện các thao tác trong cơ sở dữ liệu  (Create  Read  Update  Delete – CRUD)  dễ dàng,  mã  nguồn  ngắn  gọn hơn. Hiện  tại, CodeIgniter vẫn chưa hỗ trợ ORM.

Chưa hỗ trợ AJAX
AJAX  (Asynchronous  JavaScript  and  XML) [26] đã trở thành  một  phần không thể thiếu trong bất kỳ ứng dụng Web 2.0 nào. AJAX giúp nâng cao tính tương tác giữa người dùng và hệ thống, giúp cho người dùng có cảm giác như đang sử dụng ứng dụng desktop vì các thao tác đều  diễn ra “tức  thời”. Hiện tại,  CodeIgniter  vẫn chưa có thư viện dựng sẵn nào để hỗ trợ xây dựng ứng dụng AJAX. Lập trình viên phải sử dụng các thư viện bên ngoài, như jQuery, Script.aculo.us, Prototype hay Mootools…

Chưa hỗ trợ một số module thông  dụng
So sánh với framework  khác, CodeIgniter  không có các module thực thi một số tác vụ thường gặp trong quá trình xây dựng ứng dụng web như Chứng thực người dùng (User Authorization), trình phân tích RSS (RSS Parser) hay trình xử lý PDF…

Chưa hỗ trợ Event-Driven Programming
Event-Driven Programming (EDP) là một nguyên lý lập trình, trong đó các luồng xử lý của hệ thống sẽ dựa vào các sự kiện, chẳng hạn như click chuột, gõ bàn phím không phải  là  một  khuyết điểm  to  lớn  của CodeIgniter  vì  hiện tại,  chỉ có  một  số ít  framework  hỗ trợ EDP, bao  gồm  Prado, QPHP và Yii.

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Ưu và nhược điểm của Framework CodeIgniter Ưu và nhược điểm của Framework CodeIgniter
8 10 1687

Leave a comment