Th8
1
2015

Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnh cho wordpress

wordpressplugins6

Plugin Đóng dấu vào ảnh cho WordPress, Cài đặt thì làm như mọi plugin khác Khắc phục lỗi: Paste đoạn code dưới đây vào cuối file “watermark.php” là xong, ko cần phải sửa file /wp-admin/includes/media.php nữa.

Giới Thiệu

Plugin Đóng dấu vào ảnh cho WordPress, Cài đặt thì làm như mọi plugin khác Khắc phục lỗi: Paste đoạn code dưới đây vào cuối file “watermark.php” là xong, ko cần phải sửa file /wp-admin/includes/media.php nữa.

Marekkis Watermark-Plugin cho WordPress có thể watermark hình ảnh của bạn một hai cách khác nhau:

Chèn watermark của bạn trong khi hình ảnh đang được tải lên. 
Sau khi kích hoạt tất cả các hình ảnh mà bạn sẽ tải lên với wordpress xây dựng trong phương tiện truyền thông tải lên sẽ được thủy ấn.

Trong cấu hình màn hình, bạn có thể thiết lập vị trí và loại hình mờ của bạn. Nó có thể là biểu tượng của bạn (png tập tin.) Với nền trong suốt hoặc một văn bản miễn phí với màu sắc, font chữ, kích thước, bóng và minh bạch cấp của sự lựa chọn của bạn. Xem ảnh chụp màn hình.

Chèn watermark của bạn trên tất cả các hình ảnh được lựa chọn từ một thư mục trên máy chủ web của bạn. 
Marekkis Watermark làm cho có thể tạo ra một hình mờ trên mediafiles đó đã được đăng tải trên máy chủ của bạn. Vì vậy, bạn có thể đánh dấu các bức ảnh cũ của bạn với watermark mới.

Download

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả: mật khẩu đã đổi

Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnh cho wordpress Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnh cho wordpress
8 10 933

Leave a comment