Th4
10
2013

Sử dụng giao diện dòng lệnh trong Ubuntu

Bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt Ubuntu. Trước khi chúng ta tìm hiểu cách sử dụng hệ điều hành này thì chúng ta nên biết về chế độ dòng lệnh, nó sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong quá trình sử dụng Ubuntu cũng như Linux. Ban đầu Linux chỉ là hệ điều hành với giao diện dòng lệnh thôi (command line interface), về sau người ta xây dựng thêm […]

Trang:«12345