Th8
28
2015

Làm thế nào để liên hệ support của GoDaddy?

Nếu theo thông tin chính thức trên trang support của GoDaddy thì bạn chỉ có thể liên hệ với GoDaddy thông qua Livechat và Call trực tiếp. Với đa phần người dùng thì việc call khá khó khăn vì rào cản ngôn ngữ và chi phí. Do đó chúng ta chỉ có cách Livechat là phù hợp nhất.

GoDaddy Support

Để Livechat với nhân viên support của GoDaddy, bạn hãy truy cập vào trang support trong khoảng thời giantừ 19h cho đến 14h ngày hôm sau. Nhìn xuống dưới cùng cột bên phải sẽ thấy nút Livechat, lúc này hãy click vào đó để kết nối với 1 nhân viên support. Số phone để call bạn cũng sẽ thấy luôn trong trang này.

Lưu ý: cần chọn Country/Region là United States – English ở menu trên cùng thì mới thấy phần Livechat.

GoDaddy mặc định refund sẽ vào Store Credit, nếu bạn muốn refund vào thẻ thì hãy yêu cầu ngay lúc trao đổi với support nhé. Có thể mất tới một vài tuần bạn mới nhận được số tiền này.

Xem thêm: chính sách refund của GoDaddy.

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Làm thế nào để liên hệ support của GoDaddy? Làm thế nào để liên hệ support của GoDaddy?
8 10 589

Leave a comment