Th5
7
2014

Khắc phục lỗi: “PHP Warning: Cannot modify header information – headers already sent by…”

*, Nguyên nhân

Do file PHP đang ở dạng ANSI, bạn lại chuyển qua UTF8 và gõ thêm tiếng việt.

*, Khắc phục

Tìm file PHP lỗi

Cho đoạn code này vào đầu file PHP: <? ob_start(); ?> // khởi động buffer
Cho đoạn code sau vào cuối file PHP: <? ob_flush(); ?> // làm sạch buffer

Vậy là xong, chúc may mắn!

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Khắc phục lỗi: “PHP Warning: Cannot modify header information – headers already sent by…” Khắc phục lỗi: “PHP Warning: Cannot modify header information – headers already sent by…”
8 10 3451

1 Comment + Bình luận

Leave a comment