Th3
27
2015

Hiểu trạng thái từ khóa của bạn – Google Adwords

Trạng thái từ khóa của bạn cho bạn biết từ khóa có hoạt động hay không. Có một số loại trạng thái từ khóa khác nhau, nhưng google sẽ cố gắng hiển thị trạng thái có liên quan nhất đến chiến dịch của bạn bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thấy trạng thái từ khóa của mình trong cột “Trạng thái” trong bảng thống kê AdWords mà bạn có thể truy cập từ tab Từ khóa.

Nơi để tìm trạng thái từ khóa của bạn

Bạn có thể thấy trạng thái từ khóa của mình trên cột “Trạng thái” trong bảng thống kê. Dưới đây là cách truy cập cột:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
  3. Nhấp vào tab Từ khóa.
  4. Nhìn vào cột “Trạng thái”.
  5. Bên cạnh mỗi từ khóa, bạn sẽ nhìn thấy trạng thái hiện tại của từ khóa.

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Hiểu trạng thái từ khóa của bạn – Google Adwords Hiểu trạng thái từ khóa của bạn – Google Adwords
8 10 556

Leave a comment