Th1
14
2015

Hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ

Trong thiết kế blog đôi khi theo yêu cầu bạn chỉ muốn hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ hoặc kiểu trang index, về cơ bản cách này ngược với cách ẩn bài viết thuộc một nhãn nhất định ở kiểu trang index.

Hiển thị các bài viết ở trong cùng 1 Label (nhãn) ra ngoài trang chủ khá phù hợp khi các bạn làm những template thuộc dạng dịch vụ, giới thiệu… vì ngay ở trang chủ các bạn muốn cho người xem chỉ thấy những bài viết 1 Lable dịch vụ của mình chẳng hạn và tất cả những bài viết ở Label khác bị ẩn đi khỏi trang chủ.

hien-thi-bai-viet-thuoc-mot-nhan-nhat-dinh-o-trang-chu
Đặc điểm: Với thủ thuật này ở trang chủ của bạn chỉ hiển thị bài viết của một nhãn duy nhất và bài viết thuộc các nhãn khác sẽ bị ẩn đi.

» Cách chỉ cho phép hiển thị bài viết thuộc nhãn nhất định ở trang chủ

1. Đăng nhập vào blog của bạn.
2. Chọn mẫu (tempalate) => Chọn Chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
3. Tìm đoạn code

và kéo chuột xuống vài dòng bạn sẽ tìm được đoạn code tương tự như bên dưới (đoạn này có thể khác nhau tuỳ theo từng blog nhé các bạn):

– Thay thế nó thành đoạn code bên dưới:

Ở đây “Tên Label Muốn Hiển Thị”, Chính là tên nhãn mà bạn muốn hiển thị bài viết của nhãn đó ở trang chủ.

– Lúc này mình tìm thẻ đóng của thẻ . Và đặt đoạn code bên dưới vào sau thẻ nói trên.

Lưu mẫu lại và kiểm tra kết quả của các bạn nhé!

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ Hiển thị bài viết thuộc một nhãn nhất định ở trang chủ
8 10 839

1 Comment + Bình luận

  • Bạn có code blockquote giống như bạn không?

Leave a comment