Th5
7
2014

Khắc phục lỗi: “PHP Warning: Cannot modify header information – headers already sent by…”

*, Nguyên nhân Do file PHP đang ở dạng ANSI, bạn lại chuyển qua UTF8 và gõ thêm tiếng việt. *, Khắc phục Tìm file PHP lỗi Cho đoạn code này vào đầu file PHP: <? ob_start(); ?> // khởi động buffer Cho đoạn code sau vào cuối file PHP: <? ob_flush(); ?> // làm sạch buffer Vậy là xong, chúc may mắn!

Th3
21
2014

Ưu và nhược điểm của Framework CodeIgniter

CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) nguồn mở được dùng để xây dựng các ứng dụng web động tương tác với PHP. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng một ứng dụng web nhanh hơn – so với việc viết mã hỗn tạp – bằng cách cung cấp 1 bộ thư viện đầy đủ cho các tác vụ thông thường, cũng như cung cấp một mô hình tương […]