Th9
17
2013

Được nâng cấp SEO nhưng đâu là giới hạn của Blogspot

Blogger vừa có đợt nâng cấp lớn trong đó đáng giá nhất là Mega tags, Robots.txt và Chuyển tiếp trang lỗi 404. Dường như Google đã khiến Blogger trở thành một nền tảng viết blog đáng sợ không có giới hạn. Miễn phí, bảo mật, băng thông vô tận, all in one seo plugin đồng bộ với Google Search Engine mà giới blogger từng mơi ước. Nhưng đâu mới thực sự là giới hạn của Blogger?

Đây là một tài liệu dịch từ phần giúp đỡ của Google nói về những giới hạn của một tài khoản Blogger. Theo lời tự đánh giá của Google là mặc dù hết sức rộng rãi nhưng cái gì cũng phải có một điểm dừng. Đây là 10 điểm giới hạn cơ bản mà người dùng Blogger phải luôn ghi nhớ.

1. Số lượng Blog: Mỗi tài khoản Blogger có thể tạo và quản lý tối đa 100 blogs

2. Số lượng bài viết: Không có một giới hạn nào cho các bài viết của Blogger. Tất cả các bài viết đều được lưu trữ kể cả bài viết nháp hoặc đã đăng tải. Các bài viết chỉ bị xóa khi chính bạn xóa nó. (Theo kinh nghiệm một số bạn chơi autoblog thì nếu số lượng bài viết lên trên 10.000 thì việc chỉnh sửa bài viết có chút trục trặc)

3. Kích thước của bài viết: Không có giới hạn kích thước cho mỗi bài viết tuy nhiên như đã biết nếu bài viết quá nặng sẽ dẫn tới việc các trang index (trang chủ, hoặc trang nhãn, trang lưu trữ….) sẽ bị tải rất chậm

4. Kích thước của trang: Mỗi trang của Blogger (trang chủ hoặc trang nhãn, trang lưu trữ) giới hạn kích thước 1MB. 1MB là kích thước đủ để tải rất nhiều trang text, tuy nhiên nếu liệt kê quá nhiều bài viết ở trang chủ đôi khi sẽ nhận thông báo lỗi "006 Please contact Blogger Support.". Nếu gặp trường hợp này thì phải làm soa giảm số lượng bài viết ở trang chủ để giúp tải nhanh hơn.

5. Số lượng comments trong 1 bài viết: Mỗi bài viết có thể có vô hạn comments. Đối với các bài viết khóa comments hoặc ẳn comments thì tất cả các comments sẽ không mất đi và được lưu giữ lại đầy đủ.

6. Số lượng ảnh: Số lượng ảnh cho một bài viết không giới hạn, nhưng tổng kích thước ảnh được lưu trữ là 1GB, ảnh này được lưu trong tài khoản Picasa Web.

7. Kích thước của ảnh: Nếu post ảnh từ điện thoại thì kích thước ảnh bị giới hạn 250kb

8. Tác giả: Mỗi blog có tối đa 100 tác giả.

9. Số lượng nhãn: Toàn blog được quyền có tối đa 2000 nhãn và mỗi bài viết có tối đa 20 nhãn.

10. Mô tả Blog: tối đa 500 ký tự và không được đính kèm theo mã html.

Dịch từ Blogger Help

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Được nâng cấp SEO nhưng đâu là giới hạn của Blogspot Được nâng cấp SEO nhưng đâu là giới hạn của Blogspot
8 10 1237

Leave a comment