Th5
12
2013

Cơ bản về canvas trong HTML5

<canvas> là một phần tử mới xuất hiện trong HTML5 và rất hữu ích trong việc vẽ đồ họa trên nền web. Nó lần đầu được giới thiệu bởi Apple, sau đó được ứng dụng nhiều vào trong trình duyệt Safari và bây giờ các trình duyệt phổ biến cũng đã hỗ trợ . Để canvas chạy được với IE ta cần thêm ExplorerCanvas.

Tại sao chúng ta cần Canvas

Bởi vì Canvas có thể giúp hiển thị trực quan một số hình ảnh dễ dàng trên trình duyệt như:

  • Các sơ đồ đơn giản
  • Trang trí thêm cho giao diện người dùng
  • Hình ảnh động
  • Biểu đồ và đồ thị
  • Có thể nhúng các ứng dụng vẽ
  • Hoạt động tốt với những hạn chế của CSS

Cần gì để tìm hiểu <canvas>

Sử dụng <canvas> không khó, bạn chỉ cần có kiến thức về HTML và JavaScript. Ví dụ đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về <canvas>

Đây là đọan code mình vẽ là cờ Việt Nam :

01 <html>
02 <head
03 <script type="application/x-javascript">
04 function draw(){
05 // Lấy ra vị trí canvas
06   var canvas = document.getElementById('canvas');
07   if (canvas.getContext){
08   var ctx = canvas.getContext('2d');
09 // Đầu tiên vẽ nền đỏ trước
10   ctx.fillStyle = "rgb(255,0,0)";
11   ctx.fillRect (0, 0, 500, 300);
12 // Để vẽ sharp cần có .beginPath()
13    ctx.beginPath();
14 // Chọn màu ngôi sao là màu vàng
15     ctx.fillStyle   = 'yellow';
16 // Chỉ ra tọa độ bắt đầu (x,y) dựa theo width và height trong html      
17    ctx.moveTo(250,80); 
18 // Bắt đầu vẽ   
19     ctx.lineTo(200,200);
20    ctx.lineTo(320,125);
21    ctx.lineTo(180,125);
22    ctx.lineTo(300,200);
23    ctx.closePath();
24 // Vẽ xong cần tô màu   
25    ctx.fill();   
26   }
27
28 </script>
29 </head>
30 <body onLoad="draw();">
31 <canvas id="canvas" width="500" height="300"></canvas>
32 </body>
33 </html>

Ví dụ trên rất cơ bản, để tìm hiểu thêm về <canvas> như vẽ đồ thị, hình động hoặc cao hơn là viết các game nhỏ sử dụng canvas bạn có thể đọc tại đây và tải về API cheatsheet của nó

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Cơ bản về canvas trong HTML5 Cơ bản về canvas trong HTML5
8 10 1024

Leave a comment