Th5
27
2013

Chỉnh sửa template cho Virtuemart

Các bạn tìm tới đường dẫn: tenthumucchuajoomla/components/com_virtuemart/themes/default/templates/. Trong đây sẽ có 3 thư mục cần quan tâm là: browse, common, product_details.
– browse : chúng ta sẽ chỉnh sửa các file browse_1.php hoặc tạo một file mới theo tùy ý bạn. Chú ý: khi chỉnh sửa một file nào đó hoặc tạo file mới để kích hoạt chúng bạn vào phần quản trị chọn component virtuemart: Admin->Configuration -> chọn site bên tab phải , trong phần layout tìm đến Category Template chọn file browse bạn muốn hiển thị.
– common :trong đây bạn sẽ chỉnh sửa các file quan trọng sau : 

  • categorychildlist.tpl.php (danh sách nhóm sản phẩm)
  • featuredProducts.tpl.php (sản phẩm nỗi bật)

và một số file khác bạn có thể chỉnh sửa cho trang web mình sinh động hơn. 
– product_details: bạn sẽ chỉnh sửa phần hiển thị chi tiết sản phẩm tại đây. chú ý nếu muốn hiển thị chi tiết theo file nào thì vào phần admin trong phần layout như trên ở FLYPAGE chọn file cần hiển thị chi tiết.
Chúc mọi người thành công.

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Chỉnh sửa template cho Virtuemart Chỉnh sửa template cho Virtuemart
8 10 1542

Leave a comment