Th1
19
2015

Cách xóa hoàn toàn chữ “Cung cấp bởi blogger”

Để ẩn dòng chữ “Cung cấp bởi blogger

  1. Các bạn làm như sau:
  2. Đăng nhập vào blog thiết kế chỉnh sửa HTML Mở rộng mẫu tiện ích.
  3. Ở đây bạn ấn cặp phím Ctrl + F gõ dòng chữAttribution

– Sẽ hiển thị tương tự  như hình dưới:

  1. Tiếp theo các bạn xóa dòng<b:widget id=’Attribution1′ locked=’true’ title=” type=’Attribution’/>  rồi lưu mẫu. – Sẽ hiện ra bảng như hình dưới:

– Các bạn chọn dòng “xóa tiện ích”

  1. Ngoài ra những template khác không xoá được như cách trên và bạn có thể xoá theo cách dưới đây.
  2. Đăng nhập vào blog thiết kế chỉnh sửa HTML Mở rộng mẫu tiện ích.
  3. Ở đây bạn ấn cặp phím Ctrl + F gõ dòng chữAttribution

Bạn nhìn kỹ sẽ thấy đoạn code như sau:

<b:section class=’foot’ id=’footer-3′ showaddelement=’no‘>

<b:widget id=’Attribution1′ locked=’true‘ title=” type=’Attribution’>

<b:includable id=’main’>

    <b:if cond=’data:feedbackSurveyLink’>

      <div class=’mobile-survey-link’ style=’text-align: center;’>

        <data:feedbackSurveyLink/>

      </div>

    </b:if>

    <div class=’widget-content’ style=’text-align: center;’>

      <b:if cond=’data:attribution != &quot;&quot;’>

       <data:attribution/>

      </b:if>

    </div>

    <b:include name=’quickedit’/>

  </b:includable>

</b:widget>

</b:section>

  1. Tiếp theo bạn sửa chữ :

no thành yes

true thành false
tiếp theo bạn save template lại

tiếp sau đó bạn nhấp vào trang chủ và kéo xuống cuối trang và nhấp vô biểu tượng cài đặt và chọn xóa bỏ

Chúc các bạn thành công.

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Cách xóa hoàn toàn chữ “Cung cấp bởi blogger” Cách xóa hoàn toàn chữ “Cung cấp bởi blogger”
8 10 2338

Leave a comment