Th7
4
2016

Cách TEST phân biệt máy tính CASIO thật giả

Các loại máy tính Casio giả đang làm đau đầu người tiêu dùng và đặc biệt làm khổ các em học sinh. Để không bị mua phải các sản phẩm “nhái” bạn phải mua hàng tại các cửa hàng chuyên nghiệp và phải có tem bảo hành của chính cửa hàng đó. Để giúp các bạn chúng tôi có một số cách thử ngay tại máy như sau:

 

Với máy Fx-570MS, Fx-95MS

  1. Nhấn  On  (mở máy)
  2. Nhấn tổ hợp phím SHIFT + 7 + ON
  3. Nhấn SHIFT liên tục cho đến khi màn hình hiện số 1 rồi nhấn tiếp từng phím ALPHA   MODE  <  copy  > Calc  fdx  x-1  const   v  ab/c từ trái qua phải, từ trên xuống cho đến phím cuối cùng = màn hình hiện
25                                     OK

1

Nhấn  On  kết thúc (đối với Fx-500MS nhấn tới Phím ALPHA )

Với máy Fx-570ES, Fx-500ES

  1. Nhấn  On  (mở máy)
  2. Nhấn tổ hợp phím SHIFT + 7 + ON
  3. Nhấn SHIFT liên tục cho đến khi màn hình hiện ROM 018 MODE PO  Press AC , Nhấn AC màn hình hiện
CONTRANST
11h 
LIGHT                               DARK 

   4. Nhấn AC tiếp  màn hình hiện 00 rồi nhấn từng phím  AC  SHIFT  ALPHA  ^  > MODE CALC  f dx     v   x-1… từ trái qua phải, từ trên xuống cho đến phím cuối cùng = màn hình hiện (trong suốt quá trình nhấn màn hình sẽ nhẩy số 01,02…48)

TEST OK
Reset All
Press ON

Nhấn On  kết thúc

Với máy Fx-570ES Plus

  1. Nhấn  On  (mở máy)
  2. Nhấn tổ hợp phím SHIFT + 7 + ON
Diganostic
 
Press         AC 

     3. Nhấn ngay số 

     4. Nhấn SHIFT liên tục cho đến khi màn hình hiện

GY-454   VerA
SUM   CD05       OK
Pd- Read            OK
Press            AC

    5.  Nhấn AC màn hình hiện

CONTRANST
12h 
LIGHT                                    DARK 

   6. Nhấn AC tiếp  màn hình hiện 00 rồi nhấn từng phím  AC  SHIFT  ALPHA  ^  > MODE CALC  f dx     v   x-1… từ trái qua phải, từ trên xuống cho đến phím cuối cùng = màn hình hiện (trong suốt quá trình nhấn màn hình sẽ nhẩy số 01,02…48)

TEST OK
Reset All
Press AC

Nhấn AC  kết thúc

Chú ý: hình thức bên ngoài máy được ép chín trong vỉ kín trong suốt rất đẹp và chống giả cao. Quý khách nên tìm mua loại máy có bao bì ép chín là hàng chính hãng

Với máy HL-122TV

Thực hiện bài toán sau: Tìm một số, biết rằng nếu bớt 25% số đó thì còn lại 480.

  • Nhấn 480  +  25  %       Màn hình hiện: 640
  • Nhấn tiếp:  –                  Màn hình hiện: 160 (máy giả hiện đáp số 640)

Máy tính khoa học Casio không có đuôi mang dòng chữ VN. Quý khách cần kiểm tra các model chính hãng tại website Casio  http://edu.casio.com  

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Cách TEST phân biệt máy tính CASIO thật giả Cách TEST phân biệt máy tính CASIO thật giả
8 10 246

Leave a comment