Th3
27
2013

Cách bỏ thẻ generator trong Joomla

Loại bỏ hoặc thay đổi thẻ generator trong Joomla

Trong Joomla thực hiện show source (Ctrl + U) sẽ hiện ra source code o dạng HTML của trang web hiện hành.
Ở thẻ <meta> ta có thể thay đổi content của keywords và description bằng cách vào /administrator nhưng không thể thay đổi được generator. Vậy phải làm cách nào để thay đổi được nó vậy
<meta name="generator" content="Joomla! 1.5 – Open Source Content Management" />

Trong administrator thì không có cách nào loại bỏ được. Các bạn có thể chỉnh trong code như sau:


Các bạn theo dường dẫn sau: \libraries\joomla\document\html\renderer\head.php

Các bạn tim tới dòng có chứa nội dung:
$strHtml .= $tab.'<meta name="generator" content="'.$document->getGenerator().'" />'.$lnEnd;

Vậy là bạn có thể thêm hay thay bất cứ thứ gì bạn muốn

Đăng ký nhận bài viết mới qua email.

Tác giả:

Cách bỏ thẻ generator trong Joomla Cách bỏ thẻ generator trong Joomla
8 10 1165

Leave a comment